Mõõtühikud

TAGASI

 

MÕÕDUD KALENDRIST 1938

 

PIKKUSMÕÕDUD

1 kilomeeter (km)=1000 meetrit = 468 7/10 sülda

1 meeter (m) = 100 sentrimeetrit = 1000 millimeetrit = 3 jalga 3 37/100 tolli

1 sentimeeter (sm) = 10 millimeetrit (mm) = 3 9/10 liini

Inglise mõõdud

1 penikoorem = 880 fathomit = 1760 yardi = 754 sülda 2 jalga = 1 km 609 m.

1 merepenikoorem = 6080 jalga = 1 kilomeeter 853 m

1 fathom = 2 yardi = 6 jalga = 1 meeter 82 sentim.

1 yard = 3 jalga = 91 sentimeetrit 4 2/5 millimeetrit.

 

PINNAMÕÕDUD

1 hektar (ha) = 100 aari = 10.000 ruutmeetrit = 9/10 tiinu = 2196 2/5 ruutsülda = 2 7/10 Riia vakamaad = 5 ½ Tallinna vakamaaad

1 aar (a) =100 ruutmeetrit = 21 9/10 ruutsülda.

1 ruutmeeter (m2) = 1/5 ruutsülda = 1 97/100 ruutarssinat = 10 4/5 ruutjalga.

1 ruutsentimeeter (sm2) = 15/100 ruuttolli

 

Inglise mõõdud

1 ruutpenikoorem = 640 aakrit = 2 3/10 ruutversta = 2 ruutkilomeetrit 59 ruutsentimeetrit.

1 aaker (acre) = 160 ruutperch,I = 4840 ruutyardi =40 ½ aari =2/5 tiinu = 889 ruutsülda.

1 ruutyard = 9 ruutjalga = 18/100 ruutsülda = 8361 ruutsentimeetrit.

 

MAHUMÕÕDUD

1 kantmeeter = 10 hektoliitrit (hl) = 1000 liitrit = 4 7/10 setverti = 38 1/10 setverikku.

1 dekaliiter (dkl) = 10 liitrit = 8 6/10 toopi.

1 liiter (l) =10 detsiliitrit (dsl) = 100 kantsentimeetrit = 81/100 toopi (4/5 toopi).

 

Vanad mõõdud

1 kantsüld = 9 7/10 kantmeetrit.

1 kantarssin = 3597 kantsentimeetrit.

1 kantjalg = 283 kantsentimeetrit.

1 vaat = 40 pange = 492 liitrit.

1 pang = 10 toopi =12 3/10 liitrit.

1 toop = 4 kortlit = 75 kanttolli = 1 23/100 liitrit (1 ¼ l).

1 setverik =8 karnitsat = 26 ¼ liitrit.

1 karnits = 2 7/10 toopi = 200 kanttolli = 3 ¼ liitrit.

1 Riia tünder = 2 R.vakka = 108 toopi = 132 4/5 liitrit.

1 Riia vakk = 54 toopi = 4000 kanttolli = 66 2/5 liitrit.

1 Tallinna vakk = 36 toopi = 2700 kanttolli = 44 3/10 liitrit.

 

Inglise mõõdud.

1 (puu) standard = 144 kantjalga = 3 1/10 kantmeetrit.

1 register-tonn = 100 kantjalga = 2 4/5 kantmeetrit.

1 last = 10 quarterit = 2908 liitrit.

1 quarter = 8 bushelit = 1 1/5 setverikku = 290 4/5 liitrit.

1 bushel = 8 gallonit = 1 2/5 setverikku = 36 2/5 liitrit.

1 gallon = 4 quarti = 8 pinti = 3 7/10 toopi = 4 ½ liitrit.

1 quart = 2 pinti = 8 killi = 92/100 toopi = 1 1/10 liitrit.

 

RASKUSMÕÕDUD

1 tonn (tn) =1000 kilogrammi = 61 puuda 1 nael 89 solotnikku 59 dooli.

1 kilogramm (kg) = 1000 grammi = 2 44/100 naela.

1 gramm (g) = 10 detsigrammi (dg) = 100 sentigrammi (sg) = 1000 milligrammi (mg) = 23/100 solotnikku = 22 ½ dooli.

 

Vanad mõõdud

1 puud = 2 leesikut (punda) = 40 naela = 16 kilogrammi 380 grammi..

1 nael = 32 loodi = 96 solotnikku = 409 ½ grammi.

1 solotnik = 96 dooli = 4 3/10 grammi.

1 kaal = 10 puuda = 163 kilogrammi 804 grammi.

1 leesik = 20 naela = 8 kilogrammi 190 grammi.

 

JÕUMÕÕDUD

1 meetertsenter kujundab endast tööhulka,mis on tarviline teha 50-kg raskuse tõstmiseks 1 meetri kõrgusele.

1 meeterkilogramm = tööhulk,mis on tarviline 1 kilogrammi tõstmiseks 1 m kõrgusele.

1 hobusejõud (PS ehk HP) = jõud,mis tõstab 75 kg 1 sekundi jooksul 1 meetri kõrgusele.

Inimjõud võrdub umbes 1/5 hobujõule.

1 atmosfäär = 1 kilogrammi taoline rõhumine 1 ruutsentimeetri pinnale.

 

PABERIMÕÕDUD

1 riis = 20 raamatut.

1 raamat = 24 poognat—kirjutuspaberit.

1 raamat = 25 poognat -- trükipaberit.

 

METSAMATERJALIMÕÕDUD

Tihumeeter tähendab 1 kantmtr.(1x1x1 mtr) (m3) tihedat puumassi ilma õhuvahedeta ja võrdub 35,32 inglise kantjalale.

1 kantjalg võrdub 0,028 tihumeetrile.

1 kantsüld võrdub 9,71 ruumimeetrile.

1 kantsüld sisaldab 6,8 tihumeetrit puumassi.

Palkide ja pakkude pikkus mõõdetakse meetreis ja detsimeetreis (1 detsimeeter = 10 sentimeetrit),jämedus palgi või paku ladvapoolsest (peenemast) otsast ilma kooreta,keskmse jämeduse kohast täis sentimeetreis,kusjuures poolikud sentimeetrid jäetakse arvesse võtmata.

Ruutmeeter tähendab 1 kantmeetri mõõdus üles laotud metsamaterjalide hulka,kusjuures kantmeetrisse on arvatud ka materjalide vaheline õhuruum.

 

PIIRITUSEMÕÕDUD

4 ° (kraad) = 0,01 pange = 0,1 toopi = 0,12 liitrit 100°-list või 100% piiritust,s.o.piiritust,mis ei sisalda sugugi vett.

 

TAGASI